Teknisk avdeling

Vi tilbyr

Vår tekniske avdeling består av åtte ansatte. Ingeniører med offentlig godkjenning for service og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, samt tilleggsutdannelse for klinikkingeniør. I tillegg har avdelingen også serviceteknikere med lang serviceerfaring og utdanning i medisinsk teknologiforvaltning.

Avdelingens arbeid utføres i nye, moderne verkstedslokaler på Forus og avdelingen samarbeider tett med Norengros Kjosaviks helseavdeling, for å kunne tilby en best mulig service til våre kunder innenfor dette segmentet. Vi har nå også opprettet en ny avdeling for medisinsk teknisk utstyr hos Norengros Haugaland Engros.

Kontaktinformasjon Teknisk Avdeling:

Telefon: 51 88 75 36
E-post: lene.tjora@norengros.no

For pålogging til utstyrsdatabasen Medusa, klikk på følgende link: http://norengros.softpro.se/medusa

Se link til DSB-samtykke for våre medisinsktekniske ingeniører: DSB Samtykke Norengros Kjosavik.

teknisk avdeling kjosavik