Våre sponsorater

< Tilbake

Det har alltid vært viktig for oss å støtte lokalidretten og lokale organisasjoner, samt å kunne gi et bidrag til gode og viktige formål.

Norengros Kjosavik er en aktør med lokal tilhørighet og eierskap. Nettopp derfor er vi opptatt av å støtte vårt lokalsamfunn. I mange år har vi støttet kulturliv, lag og foreninger i regionen.

Vi ser viktigheten av større flaggskip i Rogaland som kan skape stolthet og engasjement, samtidig som vi ønsker å ha fokus på bredden innenfor lag og foreninger, og støtter derfor i tillegg en rekke mindre lag og foreninger.

En annen viktig måte å støtte lokalsamfunnet på, er bidrag til de veldedige organisasjonene. Vi har de siste årene gitt støtte til bl.a. Godhetsfestivalen, og Røde Kors Haugesund.

sponsorater
sponsorater
sponsorater
sponsorater
sponsorater
sponsorater
sponsorater
sponsorater