ISO-sertifisering

< Tilbake

Norengros Kjosavik er sertifisert etter følgende ISO-standarder:

9.001 Kvalitet

Sertifiseringen gjelder for salg og distribusjon av forbruksvarer, blåreseptvarer og medisinskteknisk utstyr til offentlig sektor og privat næringsliv. Service og vedlikehold av teknisk utstyr. Salg av forbruksvarer og helseartikler til privatpersoner gjennom egne butikker.

14.001 Miljø

Bedriften påvirker miljøet ved drift av bygg, transport av varer, bruk av produktene og håndtering ved slutten av levetiden. Vi har fokus på å ha god energistyring i bygg, unngå unødvendig kjøring, opplæring i riktig bruk av produktene og gode systemer for håndtering av avfall.Følgende lokaliteter er omfattet av disse sertifiseringene:

kvalitet norengros kjosavik

Hovedkontor

Kanalvegen 5, 4033 Stavanger

Administrasjon og salg, butikk, lager verksted MTA, produksjon.

Butikk Sandnes

Hoveveien 5, 4306 Sandnes

Butikk Stavanger

Hillevågsveien 87, 4016 Stavanger

Helsebutikken Stavanger Bekkefaret

Svend Foyns gate 2A, 4016 Stavanger

Helsebutikken Sandnes

Flintergata 4, 4307 Sandnes

Butikk Bryne

Morenefaret 1, 4340 Bryne

Butikk Egersund

Gamle Eigerøyveien 33, 4370 Egersund

Haugaland Engros

Norevegen 6, 5542 Karmsund

Butikk, salg, verksted