Norengros Kjosavik Helseavdeling

Cathrine Halvorsrud
Cathrine Halvorsrud

Support Haugesund / Sykepleier

Elisabeth Gabrielsen
Elisabeth Gabrielsen

Salgskonsulent / sykepleier og sårspesialist

Inger Helle Espeland
Inger Helle Espeland

Salgskonsulent / helsesekretær

Kirsten Bø

Key Account Manager / Intensivsykepleier

Knut Øie
Knut Øie

Salgskonsulent / sykepleier

May Kristin Håland
May Kristin Håland

KAM Haugesund og Teamleder Refusjon / Stomisykepleier

Renate Taraldset
Renate Taraldset

Salgssjef Helse / Intensivsykepleier

Medisinsk-teknisk avd.

Kontaktinformasjon
51 88 75 00
mta@norengros.no