Sponsorater – sørg for at ditt støtteapparat er det beste!

Norengros Kjosavik er en aktør med lokal tilhørighet og eierskap. Nettopp derfor er vi opptatt av å støtte vårt lokalsamfunn. I mange år har vi støttet kulturliv, lag og foreninger i regionen. Med fokus på både topp og bredde.

Vi ser viktigheten av større flaggskip i Rogaland som kan skape stolthet og engasjement, som Viking FK, Oilers, FK Haugesund, Gladmat, Blink Festivalen, Sandnes Ulf og Bryne. Samtidig ønsker vi også å ha fokus på bredden innenfor lag og foreninger, og støtter derfor i tillegg en rekke mindre lag og foreninger.

En annen viktig måte å støtte lokalsamfunnet på, er bidrag til de veldedige organisasjonene. Vi har de siste årene gitt støtte til Godhetsfestivalen, Innsamling til PET-skanner og Røde Kors Haugesund. Dette er flotte, veldedige organisasjoner/formål med konkrete mål og budskap, som vi er stolte av å ta del i.

Norengros nasjonalt sponser det norske landslaget i langrenn. Vi har vært sponsor til herrelandslaget siden 2003, og fra 2012 ble sponsoratet utvidet til også å inkludere damelandslaget.

Vi er stolte av å bidra til at Norge hevder seg i en av de mest tradisjonelle idrettene vi har!