Kontaktinformasjon logistikk & innkjøp

Tor Inge Dueland

Logistikkleder
480 33 331
tor.inge.dueland@norengros.no

Sondre Tailby

Plukk- og varemottaksleder
404 67 014
varemottak.forus@norengros.no

Stein Tore Vareberg

Transportleder
905 90 296
transport.forus@norengros.no

Kjell Egil Kjosavik

Innkjøpsleder
913 86 608
kjell.egil.kjosavik@norengros.no